Palvelut

Fysioterapia

Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Fysioterapeutin erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.

Fysikaalinen hoito

Fysikaalisia hoitoja käytetään osana fysioterapiaa. Fysikaalisessa hoidossa voidaan käyttää apuna esimerkiksi erilaisia lämpöhoitoja, kylmähoitoa ja sähköä mekaanisten hoitojen, kuten hieronnan ja mobilisoivien menetelmien lisäksi.

Hieronta

Koulutettujen hierojiemme antama klassinen hieronta on perinteinen hoitomuoto, joka laukaisee erilaisia jännitystiloja ja helpottaa kipuja. Hieronta vilkastuttaa kudosten aineenvaihduntaa ja parantaa verenkiertoa sekä kuona-aineiden poistumista kehosta. Se myös lisää lihasten joustavuutta sekä rauhoittaa ja rentouttaa. Hieronta myös ennaltaehkäisee vaivoja.

Aktiivinen asiakas

Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa. Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Fysioterapeutti myös valitsee yhdessä asiakkaan kanssa liikkumista tukevat ja helpottavat apuvälineet.